MAURITS ALS GENERAAL.

Dit onderwerp heeft te maken met het verslaan van de Spanjaarden want:
het gaat over het leger van prins Maurits.En wat prins Maurits in het leger is.

external image hrnsMrts.jpg
kinderharnas van prins maurits.

Maurits

Maurits was niet zomaar een legeraanvoerder. Hij had al veel overwinningen behaald. Hij had lang nagedacht over zijn manier van oorlog voeren en had daarvoor de Romeinse tijd bestudeerd: hoe vochten Romeinse legers, hoe marcheerden Romeinse soldaten en welke bevelen kregen ze.
Maurits zorgde goed voor zijn soldaten: hij betaalde regelmatig hun loon uit en hij leerde hen het vak ┬┤soldaat┬┤. Daarom waren de soldaten in het leger van Maurits veel gehoorzamer dan in andere legers. Die gingen nogal eens plunderen en de beest uithangen.
De soldaten van Maurits niet. Die waren gedisciplineerd. Een soldaat die zich slecht gedroeg kreeg straf. Een groot leger commanderen is niet eenvoudig. Maar Maurits liet hen in kleinere groepen vechten. Op hetzelfde commando moesten de soldaten dezelfde beweging maken: linksom, rechtsom, omdraaien, allemaal tegelijk.

Piekeniers

In het leger van prins Maurits waren een paar hoofdgroepen: piekeniers en musketiers. De piekeniers droegen een lange houten piek van ongeveer zes meter en een degen. Om zijn lichaam te beschermen droeg hij een stormhoed en een borstharnas. De piek was best zwaar. Piekeniers waren dus lange, sterke kerels. Ze waren opgesteld in een vierkant. Met hun pieken vingen ze de vijandelijke soldaten te paard op: alle pieken gingen dan recht naar voren.

Musketiers

Links en rechts van de piekeniers stonden musketiers. De musketier was bewapend met een vuurwapen, de musket. Bij het richten moest de loop worden ondersteund door een stok met een vork aan het eind. Daarop lag de musket. De musket werd van voren geladen: eerst kruit en dan de kogel door de loop. Met een laadstok werd de kogel op het kruit gedrukt. Als hij wilde vuren, dan ontstak hij door middel van een lont dit kruit, dat ontplofte, en de kogel schoot door de loop weg.
Dit duurde allemaal best lang, ongeveer twee minuten per schot. Om de snelheid van de musketten te verhogen, ging na het schieten de voorste rij naar achteren, om te herladen. De volgende rij deed een paar stappen naar voren en vuurde dan. Deze manier van oorlog voeren was nieuw in Europa.


Opmars

Het zat Maurits aan het begin van de opmars naar Nieuwpoort niet mee. Door het slechte weer op zee, moesten de troepen eerder aan wal. Ze moesten heel ver lopen voordat ze bij Nieuwpoort waren. Ze kenden de weg niet, dus liepen ze steeds verkeerd. Zo duurde de opmars langer dan verwacht.
Het was de bedoeling om een verrassingsaanval uit te voeren. Maar de grote groep soldaten kon natuurlijk niet geheim blijven. De Spanjaarden hoorden van het naderende leger. Ze brachten snel hun troepen op orde en trokken op!

Eerste ontmoeting

Bij de rivier de IJzer was de eerste ontmoeting. Het was een ongelijke strijd. Het leger van Maurits stond met 1800 man tegenover een Spaans leger van 3000 soldaten! Het leger van de prins vluchtte weg, het strand op. Maar daar was geen beschutting. Veel soldaten overleefden dit niet. De Spanjaarden wonnen deze slag. Dat beloofde niet veel goeds!

De Slag bij Nieuwpoort

Maurits besloot met de rest van zijn leger naar de duinen te trekken en zich klaar te maken voor het vervolg van de strijd. Het leger was nog bezig zich te installeren of daar kwamen de Spanjaarden al. Het werd een bloedige strijd. Er werd hard gevochten.
Eerst leken de Spanjaarden opnieuw sterker te zijn maar Maurits was slim. Hij hield een groep ruiters achter als reserve. Op het moment dat het leger van Maurits verslagen leek, zette hij zijn reserveruiters in. Dat gaf de doorslag! De Spanjaarden verloren en Maurits won de slag bij Nieuwpoort.gemaakt door:Corine Jansen