Wat dit onderwerp te maken heeft met het verslaan van de spanjaarden....
Simon Stevin was de persoonlijke adviseur van Maurits. hij leerde de soldaten trucjes en bedacht listen.


Simon Stevin​Simon Stevin was trots op zijn baan als militair ingenieur. Hij kwam in 1593 bij Maurits van Oranje [zoon van W.v.O]als ingenieur in persoonlijke
dienst. Naast dat was hij ook een goede vriend van Maurits.Hij ontwierp bijvoorbeeld sluizen om land onder water te zetten o.a. voor oostende dat daardoor een beleg van de Spanjaarden 3 jaar lang kon volhouden. In 1604 werdt hij kwartiermeester in het leger. Hij was privedocent, raadgever en een goede vriend van prins Maurits.


external image stev001_p02.gif
militaire functie
Maurits nam Simon Stevin in dienst als adviseur , docent [leraar] en militair ingenieur.
Stevin pakte als militair ingenieur de zaken aan, zoals de bouw van burchten en het opleiden van soldaten.
Ook vond hij de zeilwagen uit. Op het strand van Scheveningen bouwde hij de eerste zeilwagen

external image resolve?urn=urn:gvn:NESA01:L15-0460&role=image&size=variable