Wat dit onderwerp te maken heeft met het verslaan van de Spanjaarden..
De Vrede van Munster

De vrede van munster
beeindigd de tachtig jarige oorlog dit heeft het te maken met de tachtig jarige oorlog!


Na de moord op de prins van Oranje was de oorlog nog lang niet afgelopen.
De zonen van de prins van Oranje, Maurits en later Frederik- Hendrik, zetten de Opstand tegen de Spaanse legers van Filips II voort. Begin 1648 waren de Spanjaarden in de Noordelijke Nederlanden verslagen. Dit had tot gevolg dat de Spanjaarden en de Noordelijke Nederlanden op 30 januari 1648 vrede met elkaar sloten: de Vrede van Munster. Dit betekende het einde van de 80-jarige Oorlog. De Noordelijke Nederlanden werden door de Spanjaarden onafhankelijk verklaard. Zij werden de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd. De Republiek bestond uit de zeven volgende gewesten (nu provincies in Nederland): Gelderland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen Noord- en Zuid Holland. De Zuidelijke Nederlanden bleven onder het bestuur van de Spanjaarden vallen.


De Vrede van Munster beeinigde een van de gruwelijkste periodes uit de geschiedenis van ons Land: de Tachtigjarige oorlog. De Nederlanden waren toen een onderdeel van het machtige Spaanse Rijk. Halverwege de 16de eeuw groeide bij onze voorouders het ongenoegen naar aanleiding van het buitengewoon strenge op van koning Filips ll tegen de hervormers,zijn pogingen tot vesting van het absolutisme (alleenheerschappij) en de grote invloed van de vreemdelingen op de regering. De Nederlanden wilden een zelfstandig bestuur. Vooral na het vertrek van Filips ll naar Spanje in 1559 verergerde de toestand. Toen bleek dat de Nederlanden geheel vanuit Spanje zouden worden geregeerd.

external image S-SK-C-1683-00.jpg
gemaakt door:Laura.