Wat dit onderwerp te maken heeft met het verslaan van de Spanjaarden..
Willlem lodewijk heeft ermee te maken want hij heeft een brief aan Prins Maurits gestuurd en daar stond ongeveer in, wie veel en onhoudelijk kogels schiet wint de strijd. En Prins Maurits is met Willem Lodewijk opgegroeit en hij is een neef van Prins Maurits.
Stamboom Willem Lodewijk van Nassau-Dietz (1560-1620)
Grootouders
Willem van Nassau-Dietz (1487-1559)
Willem de Rijke
x
Juliana van Stolberg (1506-1580)
?
Ouders
Jan VI van Nassau-Dietz (1535-1606)
Jan de Oude
x
Elisabeth van Leuchtenberg (1537-1579)
Willem Lodewijk van Nassau-Dietz (1560-1620)
x 1587
Anna van Oranje-Nassau (1562-1588)
Kinderen
-


Willem Lodewijk (Dillenburg, 13 maart 1560 - Leeuwarden, 31 mei 1620) was graaf van Nassau-Dillenburg, van 1584 tot zijn dood stadhouder van Friesland en later ook van de gewesten Groningen en Drenthe. In Friesland staat hij bekend onder de bijnaam Us Heit (Fries voor: Onze Vader). Willem Lodewijk was tevens capitein-generaal van het leger van Friesland en samen met prins Maurits van Oranje opperbevelhebber van het Staatse Leger in de strijd tegen de Spanjaarden.Hij was de zoon van Jan VI van Nassau-Dillenburg en zijn eerste vrouw Elisabeth van Leuchtenberg.
Willem Lodewijk speelde in de jaren voor het Twaalfjarig Bestand in de Tachtigjarige Oorlog een belangrijke rol in de oorlog, samen met zijn neef en zwager Maurits van Nassau. Hij voerde belangrijke hervormingen in het leger door. Aan de ene kant zorgde hij ervoor dat de soldaten op regelmatige tijden hun soldij kregen, aan de andere kant verlangde hij als tegenprestatie uiterste discipline. Hij was een sterk voorstander van een aanvalsoorlog: in plaats van de opstandige gebieden te beschermen tegen Spaanse aanvallen, moesten de opstandelingen actief door Spanje bezette gebieden aanvallen. Hierbij gebruikte hij samen met Maurits de oorlogstechnieken die eeuwen eerder al door de Romeinen werden gebruikt. Willem Lodewijk, briljant strateeg als hij was, bestudeerde namelijk de beschrijvingen uit de Romeinse Tactica.


Gemaakt door: Wilrik Post